АПЛИЦИРАЈТЕ ЗА КРЕДИТ ПО ВАША МЕРКА !
ПОВОЛНА КАМАТА!
БЕЗ СКРИЕНИ ТРОШОЦИ !

АПЛИЦИРАЈТЕ

ЗА КРЕДИТ ПО ВАША МЕРКА до 60.000,00 ден
СО НАМАЛЕНИ ТРОШОЦИ (КАМАТИ)

Кредити за :
• ВРАБОТЕНИ
• ПЕНЗИОНЕРИ
• ЗЕМЈОДЕЛЦИ
• СТУДЕНТИ
• ЗАНАЕТЧИИ
• САМОСТОЈНИ ВРШИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ
• ПРАВНИ ЛИЦА
- +
*Репрезентативен пример: За кредит од 30.000 денари со рок на враќање 12 (дванаесет) месеци, вкупниот износ што треба да го вратите e 36.167,00 денари. Вашата камата е фиксна и непроменлива од 0,25% месечно, а надоместокот е 2,75% месечно на недоспеаната главница. Вашата рата би изнесувала 3.014,00 денари. Стапката на Вкупни трошоци на годишно ниво (СВТ) изнесува 42,48%.
Се согласувам моите лични податоци наведени во апликацијата да бидат регистрирани, обработувани и ажирирани за потребите на ФД ЦЕМАК КРЕДИТИ согласно важечките одредби од Законот за заштита на лични податоци.


Вршиме ИСПЛАТА на кредитот ВО КЕШ до 30,000,00 ден.

Аплицирај

Зошто ЦЕМАК ?

Нудиме кредити за навремена финансиска поддршка. Работиме доверливо со висок процент на одобрување. Преку нас имате лесен пристап до финансиски средства кога и да Ви се потребни. Кај нас постои можност за зголемување на износот при секоја наредна апликација

ОДГОВОРНО КРЕДИТИРАЊЕ

БРЗА И СИГУРНА УСЛУГА

БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА

БЕЗ СКРИЕНИ ТРОШОЦИ

Аплицирајте и добијте ги вашите пари за експресно брзо време

Аплицирај