АПЛИЦИРАЈТЕ ЗА КРЕДИТ ПО ВАША МЕРКА !
ПОВОЛНА КАМАТА!
БЕЗ СКРИЕНИ ТРОШОЦИ !

АПЛИЦИРАЈТЕ

ЗА КРЕДИТ ПО ВАША МЕРКА до 80.000,00 ден
СО НАМАЛЕНА КАМАТА

Кредити за :
• ВРАБОТЕНИ
• ПЕНЗИОНЕРИ
• ЗЕМЈОДЕЛЦИ
• СТУДЕНТИ
• ЗАНАЕТЧИИ
• САМОСТОЈНИ ВРШИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ
• ПРАВНИ ЛИЦА
- +
*Репрезентативен пример: За кредит од 30.000 денари со рок на враќање 12 (дванаесет) месеци, вкупниот износ што треба да го вратите e 36.167,00 денари. Вашата камата е фиксна и непроменлива од 0,25% месечно, а надоместокот е 2,75% месечно на недоспеаната главница. Вашата рата би изнесувала 3.014,00 денари. Стапката на Вкупни трошоци на годишно ниво (СВТ) изнесува 42,48%.
Се согласувам моите лични податоци наведени во апликацијата да бидат регистрирани, обработувани и ажирирани за потребите на ФД ЦЕМАК КРЕДИТИ согласно важечките одредби од Законот за заштита на лични податоци.


Вршиме ИСПЛАТА на кредитот ВО КЕШ до 180.000,00 денари во канцеларијата во Прилеп

Аплицирај

Зошто ЦЕМАК ?

Нудиме кредити за навремена финансиска поддршка. Работиме доверливо со висок процент на одобрување. Преку нас имате лесен пристап до финансиски средства кога и да Ви се потребни. Кај нас постои можност за зголемување на износот при секоја наредна апликација

ОДГОВОРНО КРЕДИТИРАЊЕ

БРЗА И СИГУРНА УСЛУГА

БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА

БЕЗ СКРИЕНИ ТРОШОЦИ

Аплицирајте и добијте ги вашите пари за експресно брзо време

Аплицирај