ЗЕМЈОДЕСКИ КРЕДИТИ

За добар принос
до 60.000,00 ден


Кредитна линија наменета за физички лица и индивидуални земјоделци кои се занимаваат со земјоделство и сточарство. За финансиска помош до откуп на земјоделските, раноградинарските и индустриските култури и за тековни трошоци во производството.

Отплатата на кредитот се врши, по ваш избор, со плаќање на месечен ануитет или еднократно, односно, само камата се до целосна уплата на главниот долг со половни камати и без скриени трошоци. Секогаш постои можност кредитот да се исплати пред истекот на рокот без трошоци за предвремена отплата.

Вршиме ИСПЛАТА на кредитот ВО КЕШ до 30,000,00 ден, на благајна во кацеларијата во Прилеп