ЗА ФД ЦЕМАК КРЕДИТИЦЕМАК-КРЕДИТИ е прво финансиско друштво во Прилеп. Нашата мисија е секој да има лесен пристап до финансиска помош кога му е потребна. Работиме доверливо и со висок процент на одобрување. Кредитираме брзо, лесно и флексибилно за вашите потреби. Нудиме достапни решенија за вашите барања. Со кредитните производи се фокусираме, клиентите успешно да ги поминат сите финансиски фази. Финансиското друштво функционира под брендот ЦЕМАК кој своите почетоците на пазарот ги има од 1994 год. Досегашното долгогодишно успешно работење ја потврдува довербата која ја има кај клиентите. Почетната дејност со која ЦЕМАК стана препознатлив на пазарот беше преку менувачкото работење, а покрај ова во 1998 година ЦЕМАК беа првите кои го воведија брзиот трансфер на пари во градот Прилеп станувајќи првата небанкарска институција која ја прави таа услуга достапна за клиентите.