ЗЛАТЕН КРЕДИТ

(со залог на злато)
Ние го чуваме вашето злато, вие ги користите нашите пари.

Со овој тип на кредит го имате потребниот износ на пари во рок од 15 минути и тоа:

  • Само со лична карта или пасош.
  • Без дополнителни трошоци
  • Бесплатна проценка на златото од овластен златар
  • Златото го чуваме на сигурно.


Секогаш постои можност кредитот да се исплати пред истекот на рокот без трошоци за предвремена отплата.